برش نان تست Tc-100

جهت برش نان تست26

مشخصات فنی

مدل TC-100 Type
طول ۷۰۰m Length
عرض ۶۵۰mm Width
ارتفاع ۱۱۵۰mm Hight
ضخامت برش ۱۲mm Production
قدرت ۷۵kw/. Power
وزن ۱۱۰kg Weight

Breads

برش نان تست Tc-100