رول کن مدل TM-500

رول کن مدل TM-500

رول کن مدل TM-500 برای فرم دادن خمیر نان استفاده می شود قادر است وزنه هایی به وزن ۶۰۰-۳۰ گرم را فرم دهد موارد استفاده برای نانهای باگت-ساندویچی تست. در صورت لزوم می توان برای پهن کردن خمیر نان استفاده