فر طبقه ایTD-16 , TD-24

مناسب برای پخت انواع نان حجیم و شیرین27

حرارت غیر مستقیم بین ۳۵۰-۵۰ درجه سانتیگراد

قابل تنظیم و کنترل اتوماتیک

مجهز به مخزن تولید بخار برای هر طبقه و یک مخزن بخار برای گرمخانه

مشخصات فنی

مدل

TD-24

TD-16

Type

سطح پخت

۱۲m

۹m

Baking Area

تعداد طبقات

۴

۴

No.of decks

طول طبقه

۱۸۰۰mm

۱۸۰۰mm

Deck Length

عرض طبقه

۱۸۰۰mm

۱۲۰۰mm

Deck Width

طول فر

۳۱۵۰mm

۳۱۵۰mm

Oven Length

عرض فر

۲۵۰۰mm

۱۸۵۰mm

Oven Width

ارتفاع فر

۲۱۰۰mm

۲۱۰۰mm

Height

نوع سوخت

Gas/oil

Gas/oil

Fuel

قدرت

۴kw

۳kw

Power

تولید در ساعت

۲۰۰ kg/h

۱۴۰ kg/h

Production

وزن تقریبی

۳۵۰۰kg

۲۹۰۰kg

Approx.Weight

784

فر طبقه ای TD-16 , TD-24